Länsveterinärenheten

Om du vill komma i kontakt med oss som arbetar på Länsveterinärenheten är du välkommen att skriva, ringa, faxa eller skicka e-post.

Telefon: 010-223 50 00
Fax: 010-2235123
E-post: veterinar.ostergotland@lansstyrelsen.se

Maria Leclercq
enhetschef/länsveterinär
tfn 010-223 52 57
Revision och samordning av kommunal livsmedelskontroll, kontroll av primärproduktion av foder och livsmedel

Pernilla Stridh
länsveterinär
tfn 010-223 52 58
Primärproduktion av foder och livsmedel

Helen Loor
länsveterinär
tfn 010-223 52 59
Djurskydd, djurhälsopersonal

Ida Karlsson
diariet/expedition
tfn 010-223 51 44