Jakt och viltförvaltning

Om Du vill komma i kontakt med oss som arbetar med dessa frågor är Du välkommen att skriva, ringa, faxa eller skicka e-post.

Vår adress är Länsstyrelsen, Rättsenheten, 581 86 Linköping, telefon till växeln är 010-223 50 00 vårt gemensamma faxnummer är 013 – 19 62 46 och vår gemensamma e-postadress är ratts.ostergotland@lansstyrelsen.se

Mia Kjällander
Vilthandläggare
Samordnare för viltförvaltningen
tfn 010-223 53 23
Viltförvaltning, jakt, skyddsjakt, bidrag och ersättningar för viltskador, vilthägn, jakttillsynsmän, vissa tillstånd enligt artskyddsförordningen, fiskevårdsområden samt vissa fiskedispenser.

Emil Brangenfeldt
Vilthandläggare
tfn 010-223 53 29
Viltförvaltning, klövvilt, skyddsjakt, skötselplaner, viltvårdsområden, vilthägn, skjutbanor, jakt på allmänt vatten.

John Carlsson
förvaltningshandläggare
tfn 010-223 53 26
Registrering av älgjaktområden, anmälan om fälld älg, fällavgifter.