Att möta ungdomar - lär dig mera om ANDT

Länsstyrelsen Östergötland bjuder tillsammans med länets kommuner in till en utbildningsdag med fokus på narkotikafrågor, riktad till dig som jobbar med ungdomar inom fritids- och kultursektorn. Under utbildningen tar vi upp det aktuella läget när det gäller ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bland ungdomar, samtalsmetodik och belyser myndighetsperspektivet.

Syftet är att ge en förhöjd kunskapsnivå och beredskap för att hantera frågan i det vardagliga arbetet.
Samma utbildning ges även i Norrköping och Motala

Tid: Tisdag 28 november 08.00 - 13.30

Plats: Arbis, Repslagaregatan 30, Linköping

Begränsat antal platser!

Läs inbjudan och program här

Anmälan görs via länken nedan senast 20 november