Integrationsråd Östergötland

Elisabeth Nilsson deltar i möte i Integrationsråd Östergötland, där olika aktörer i länet diskuterar aktuella frågor i ämnet.