Hållbarhetskonferens – Agenda 2030 visar vägen

Välkomna till en konferens om hur vi kan arbeta
tillsammans med agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål.

Sveriges regering har beslutat att Sverige ska vara ledande i arbetet med att implementera Agenda 2030. Aktörer i Östergötland bidrar redan aktivt på många sätt till att uppfylla detta mål.  För att nå längre behövs mer kunskap om vad de globala målen innebär för länets aktörer, hur vi kan samarbeta i nya konstellationer. 

På förmiddagen inspirerar nationella myndigheter, kommuner och företag dig genom att berätta konkret hur vi kan arbeta med de globala målen i Östergötland. Eftermiddagen viks åt föredrag, workshops och diskussioner inom olika temaområden som berör miljö, klimat, hälso- och sjukvård, jämlikhet, hållbar samhällsbyggnad, livsmedelsproduktion, integration med flera. 

På eftermiddagen har du möjlighet att lyssna på föredrag utifrån handlingsplanens sex prioritetsområden: 

Prioriterat område 1: Ett jämlikt och jämställt samhälle

Prioriterat område 2: Hållbara städer

Prioriterat område 3: En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi

Prioriterat område 4: Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller

Prioriterat område 5: Hållbara och hälsosamma livsmedel

Prioriterat område 6: Stärkt kunskap och innovation 

 

Tid: 30 oktober, klockan 08.30-16.30

Plats: Konsert och kongress i Linköping

Anmäl dig senast 15 oktober. Anmälningsformuläret hittar du längst ner på denna sida.

 

Se detaljerat program här

Talar på förmiddagen gör bland annat dessa:

 

Bo Frank, Kommunfullmäktiges ordförande i Växjö

 

 Ida Texell, Räddningschef på Brandkåren Attunda och ledamot i delegationen för Agenda 2030 .