Företagsbesök

Elisabeth Nilsson besöker medicinteknikföretaget AMRA i Linköping.