In- och utförsel av djur

Vill man ta in djur till Sverige ska man alltid kontakta Jordbruksverket för att få upplysning om aktuella regler och ansökningsblanketter för införseltillstånd. Andra länders regler för införsel får man enklast från respektive lands ambassad
Flyplan.jpg

Föra in hundar, katter och illrar från EU-länder och länder med EU-villkor från 1 januari 2012

Villkoren för att föra in hundar, katter och illrar är de samma från alla EU-länder eftersom de tidigare undantagen för djur från Storbritannien, Irland och Malta har slopats. EU-villkoren gäller även för djur från Andorra, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten.

Reglerna för införsel till Sverige av djur eller djurprodukter varierar beroende på vilket djurslag eller vilken slags produkt man vill ta in samt vilket land det/den tas in ifrån. Vill man ta in ett djur krävs som regel att djurägaren ska vara registrerad för införseln hos Jordbruksverket. Kontakta Jordbruksverkets smittskyddsenhet för ansökan och vidare information (036-15 50 00).

Tänk på att vara ute i god tid!

Djuren ska vara id-märkta med mikrochip
Hundar, katter och illrar som reser inom och utanför EU ska vara identitetsmärkta med mikrochip. Observera att ISO-chip ska användas för att du ska slippa att ta med egen scanner. Ett djur som har en läslig tatuering som är gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där datumet för tatueringen framgår behöver dock inte märkas om.

Djuren ska vara vaccinerade mot rabies
Hundar, katter och illrar ska vaccineras mot rabies. I Sverige finns två godkända vacciner registrerade:

  • Rabisin för hund och katt, som har 1 års (365 dagars) giltighetstid
  • Nobivac rabies för hund, katt och iller, som har 3 års (3 x 365 dagars) giltighetstid på hund och katt men 1 års (365 dagars) giltighetstid för iller.

Grundvaccination kan göras på ett id-märkt djur som är minst 3 månader (90 dagar) gammalt. Om du vaccinerar djuret tidigare än vid 3 månaders ålder är vaccinationen inte giltig för resa. Du måste då se till att djuret blir rabiesvaccinerat igen vid 3 månaders ålder.

Efter grundvaccinationen vid minst 3 månaders ålder måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret. Om tillverkaren av vaccinet anger att det behövs två vaccinationer som grund så måste du vänta 21 dagar efter den andra vaccinationen.

Avmaskning för dvärgbandmask är inte längre obligatoriskt men rekomenderas ändå om djuret har vistats fritt ute i naturen och ev har ätit gnagare. 

Då tullen tar hand om ett djur, t.e.x. beroende på att kraven enligt ovan inte kan uppfyllas, innebär detta att djuret antingen återförvisas, sätts i karantän eller avlivas. Andra regler gäller om ett djur smugglas in i Sverige och upptäcks på svensk mark. Läs mer om olaga införsel av djur på Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida.

Vid utförsel av djur eller djurprodukter kontakta aktuellt mottagarlands veterinärmyndighet eller ambassad för information om vilka regler som gäller.

Gällande bestämmelser om in- och utförsel av djur och djurprodukter finns på Jordbruksverkets hemsida. Där finns också uppgifter om olika länders veterinärmyndigheter. För livsmedel se Livsmedelsverkets hemsida. Ytterligare information om införsel av djur finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalts hemsida.