Allmänna hygienregler för djurhållare

Från och med den 1 september 2013 gäller nya allmänna hygienregler för alla djurhållare i Sverige (undantag för dem som har sällskapsdjur i hemmiljö). Från och med den 1 december 2013 gäller nya hygienregler för de som har besöksverksamhet som exempelvis bo på lantgård, studiebesök, besök av skolklasser, ridskolor, djur som tas med till marknader etc.

Allmänna regler (gäller alla djurhållare): Alla djurhållare ska se till att personer som vistas inne i djurstallarna har möjlighet att tvätta händerna med flytande tvål, varmt och kallt vatten före och efter kontakt med djuren. Det ska också finnas möjlighet till handdesinfektion. Torkning av händerna bör göras med exempelvis pappershanddukar. Om vanlig handduk används ska den tvättas mellan varje användningstillfälle. Möjligheterna till handtvätt och desinfektion kan vara i exempelvis ett bostadshus, eller genom tillfälliga lösningar.

Särskilda regler för besöksverksamhet (utöver de allmänna reglerna): Djurhållaren måste ta fram besöksregler för hygien som är anpassade till verksamheten och alla besökare och personal ska informeras om vilka regler som gäller. Om det är en omfattande verksamhet eller det finns anställda i verksamheten bör reglerna vara skriftliga. Reglerna bör upprättas i samråd med anläggningens veterinär.

Handtvätt med minst kallt vatten, flytande tvål, torkmöjlighet av engångskaraktär samt handdesinfektionsmedel ska finnas tillgänglig i nära anslutning till de djurgrupper som besökaren erbjuds att ha direkt kontakt med. Verksamheter som tar emot barngrupper regelbundet och de som har många besökare bör även ha varmt vatten i nära anslutning till djurgruppen. Intag av livsmedel bör inte ske i lokaler i närheten av djurens miljö och besökare bör informeras om vikten av handtvätt före intag av livsmedel.  

Den djurhållare som har besöksverksamhet är skyldig att anmäla det till länsstyrelsen och även om verksamheten förändras eller upphör. Blankett för detta finns på Jordbruksverkets hemsida. Länsstyrelsen utövar tillsyn över alla djurhållare som omfattas av lagstiftningen.

Fullständiga regelverket hittar du i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen. (K112).

Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida: Bestämmelser om hygien