Salmonella i foder

Uppdaterat 2013-04-22
Inga gårdar i Östergötland provtas

Enligt Jordbruksverkets uppgifter på sena eftermiddagen den 19 april så har inga gårdar i Östergötland fått det salmonellasmittade fodret.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande 2013-04-19

 

Uppdaterat 2013-04-19
Djur som har fått smittat foder ska provtas

Kartläggningen av det salmonellasmittade foder som sålts av foderföretaget A/B Joh. Hansson i Uppsala fortsätter. Jordbruksverket har inlett provtagningen av djuren som kan ha fått smittat foder. Om man hittar salmonella kommer gården att spärras och smittan bekämpas.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande 2013-04-18

 

Uppdaterat 2013-04-18
Inga fjäderfäbesättningar smittade i Östergötland
Enligt Jordbruksverket har inga fjäderfäbestättningar i Östergötland fått det salmonellasmittade fodret.

Hästägare som misstänker salmonellasmittat foder
De hästägare som köpt foder över disk och misstänker att fodret kan vara salmonellasmittat ombedes kontakta Jordbruksverket.

 

Uppdaterat 2013-04-17
Utredning pågår om det salmonellasmittade fodret

Det pågår ett intensivt arbete för att utreda spridningen av det salmonellasmittade foder som sålts av foderföretaget A/B Joh. Hansson i Uppsala. Jordbruksverket har börjat att kontakta de berörda djurägarna för att informera om utredningens gång. Aktuella åtgärder är bland annat byte av foder, rengöring av foderanläggningar och provtagning av djuren.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande 2013-04-17

 

Uppdaterat 2013-04-16
Vid rutinprovtagningar på foderföretaget Johan Hansson AB i Uppsala har det visats sig att en stor del av fodret är smittat med salmonella. Företaget har nu stoppat alla sina leveranser.

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, arbetar med att begränsa smittan samt kontakta företagets kunder. Djuren som fått foder från Uppsalaföretaget kommer att testas för salmonella.

I Östergötland finns två återförsäljare av foder från Johan Hansson AB.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande 2013-04-16

 Frågor och svar om salmonellasmittat foder