Nedgrävning av död häst

Från och med 1 februari 2015 behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. E-tjänsten har därför upphört.

Som tidigare ska alltid kommunen anvisa platsen där hästen ska grävas ner. Planerar du att gräva ner din döda häst – kontakta miljökontoret i din kommun.