Beredskap och bekämpning

Beredskap för utbrott och bekämpning av allvarliga smittsamma djursjukdomar. Länsstyrelsen har hög beredskap för att möta utbrott av epizootiska sjukdomar, d.v.s. allvarliga smittsamma djursjukdomar.
 Epizootiutrustning

Vi leder och samordnar åtgärder mot epizootier i länet. Vid ett smittutbrott samverkar vi med många myndigheter, bland annat Jordbruksverket, som vid ett större utbrott kan lokalisera personal i länet.
Vi ansvarar för att provtagning och sanering av smittade djurbesättningar verkställs. Vanligen utförs arbetet i besättningen av distriktsveterinär. I vissa fall utförs provtagning  emellertid av länsveterinären som har speciell skydds- och provtagningsutrustning för ändamålet. På länsstyrelsen finns särskilt inredda lokaler för den utrustning som behövs för provtagningar samt för tvätt och desinfektion av både person och instrument i utrustningen.

Vi har detaljerade och kontinuerligt uppdaterade beredskapsplaner för utbrott av epizootier.

I smittskyddsarbetet samarbetar vi med Smittskyddsläkaren, Statens smittskyddsinstitut, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt , distriktsveterinärerna och kommunerna.