Semintillsyn

Tillsyn över seminverksamhet

 

Varje anordnare av seminverksamhet ska ha en ansvarig veterinär för övervakning av verksamheten. Veterinären skall ha genomgått särskild seminutbildning för aktuellt djurslag för att få verka som ansvarig veterinär. All seminverksamhet kräver Jordbruksverkets tillstånd.

Vi är länets tillsynsmyndighet över embryoöverföring och seminverksamhet. Tillsynen utövas dels genom återkommande inspektioner av verksamhet och dokumentation vid anläggningarna, dels genom att rapporter sänds in till oss. Vi skickar sedan sammanställda tillsynsrapporter vidare till Jordbruksverket.

Mer information om seminverksamhet samt föreskrifter finns på Jordbruksverkets hemsida.