Fågelinfluensa

Lättnader i skyddsnivån för fågelinfluensa

Jordbruksverket sänker 2017-03-30 skyddsnivån för fågelinfluensa från 2 till 1. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå utomhus igen. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bedömer att det fortfarande är en förhöjd risk för spridning av fågelinfluensa från framförallt vattenlevande fåglar. Därför är det även fortsättningsvis viktigt att ha goda skötselrutiner och i möjligaste mån förhindra kontakt med vilda fåglar.

För mer information se:

Länk till SVA

Länk till Jordbruksverket