Verksamhet

Tåkernfonden verkar för att bevara och visa de höga natur- och kulturvärdena i Tåkern och Tåkernbygden. Fondens kapitalavkastning används till forskning, skötsel och åtgärder för besökare.

Strandängar vid Svälinge. Fotograf Kurt Adolfsson

De första anslagen från Tåkernfonden delades ut år 1988. Sedan dess har fonden årligen anslagit pengar till olika projekt inom ramen för fondens ändamål. Tåkernfonden har till och med våren år 2014 delat ut närmare 18 miljoner kronor. I den summan ingår Tåkernfondens bidrag på två miljoner kronor till naturum Tåkern.

Anslagen från Tåkernfonden kan delas upp i:

1. Forskning

2. Naturvårdsåtgärder

3. Åtgärder för allmänheten

4. Tåkernstipendiet

Under flikarna ges en kort beskrivning av projekt som fått anslag, helt eller delvis, från Tåkernfonden.

Länk till en del av rapporterna: Inlagda rapporter