Bidrag till Tåkernfonden

Tåkernfondens kapital byggs upp av bidrag från allmänhet och företag. Bidragen är en av förutsättningarna för att fondens verksamhet skall kunna bibehållas och utvidgas.
Tåkern med kvällshimmel. Fotograf Jens Johannesson

Det enklaste sättet att bidra till Tåkernfonden är att sätta in pengar på fondens bankgirokonto 582-9999 eller plustgirokonto 70 25 00 – 0. Du kan numera också skicka pengar via Swish på nummer 123 427 51 29. Uppge gärna ditt namn och adress vid insättning av pengar.

Tänk gärna på att en insättning till fonden kan vara en fin gåva vid till exempel en högtidsdag eller annat arrangemang. Om ni uppger namn, adress och önskad text kan vi skicka ett gåvo- eller tackbrev till angiven adress. Ring gärna om ni har frågor, se telefonnummer nedan.

Om man lämnar ett bidrag till Tåkernfonden med 5000 kr eller mer får man som "kvitto" den lilla Tåkernlitografin. Den som bidrar med 10 000 kr eller mer får den stora Tåkernlitografin och kommer med på Tåkernfondens sponsorlista, se Sponsorer. Båda litografierna är utförda av den kände konstnären Gunnar "Gebbe" Björkman som är verksam i Tåkernbygden.

Vid större donation eller testamentering ta kontakt med fondens kansli på Länsstyrelsen, tel. 010-223 50 00.

Kontakta oss:

Tåkernfonden

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping
Tel: 010 - 22 35 000 

Kontaktperson: Maria Taberman.