Söka bidrag

Tåkernfonden har möjlighet att dela ut ekonomiska medel vid två tillfällen per år. På våren anslås pengar till olika projekt och på hösten kan Tåkernstipendiet delas ut.

Den som vill söka anslag från Tåkernfonden, skall göra det genom en ansökan på en särskild ansökningsblankett. Blanketten finns på nedanstående länk eller kan beställas från Tåkernfonden, c/o Länsstyrelsen, 581 86 Linköping. Ansökan inklusive bilagor ska vara Tåkernfonden tillhanda i 10 exemplar senast 25 januari det år ansökan avser.

Tåkernfondens styrelse sammanträder i början av mars och beslutar då om tilldelning de olika ansökningarna. I april erhålles som regel slutgiltigt besked om beviljade anslag.

 

Se även webbsidan om Tåkernstipendiet

Skedand i Tåkern. Fotograf Björn Graarud

Kontakta oss:

Tåkernfonden

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping
Tel: 010 - 22 35 000 

Kontaktperson: Maria Taberman.