Förvaltning av Tåkernfonden

Tåkernfonden instiftades gemensamt av Länsstyrelsen Östergötland och Världsnaturfonden WWF den 4 september 1987. Den fristående stiftelsen Tåkernfonden bildades 30 april 2003.

Tåkern om hösten. Fotograf Bengt Ekman

Beskyddare: Hans Majestät Konungen

Insamling av medel: Länsstyrelsen Östergötland

Förvaltning av medel: Swedbank Linköping på uppdrag av Tåkernfonden

Fondmedlens fördelning: Beslut om medlens användning fattas av Tåkernfondens styrelse

Styrelsens sammansättning:

Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötlands län, ordförande

Lennart Gladh, Världsnaturfonden

Mathias Ibbe, Länsstyrelsen Östergötland

Veronica Axelsson, reservatsförvaltare

Thomas Rosén, Tåkerns regleringsföretag

Andreas Sahlman, Naturskyddsföreningen, Östergötland

Bengt Andersson, Tåkerns fältstation

Christer Elderud

Henrik Ekman

Administration: Länsstyrelsen Östergötland