Avslutade projekt

Här kan du läsa om några av de naturvårdsprojekt som Länsstyrelsen Östergötland har bedrivit men som nu är avslutade. För vissa projekt till exempel Life-projekt, har vi åtagit oss att spara informationen i minst fem år efter att projektet är avslutat.