Valö

Utsikt över sjön Björkern.
Utsikt över Valöbrantens skogar, mot Idhult.
Under branterna växer ädellövträd bl.a lönn.