Mörkviken

Bergbrant vid Mörkviken. Foto: Mikael Hagström
Reservatet består av en västvänd bergbrant, mot sjön Drögen och vägen mellan Ulrika och Kisa, med gammal tall- och granskog. Skogen har undgått avverkningsmaskinerna då det varit svårt att avverka. Här kan man möta några av Östergötlands kanske äldsta träd.
Tall i Mörkvikens NR. Foto: Anders Tingvall

Följ reservatsslingan och möt några av Östergötlands grövsta och kanske äldsta tallar. Några av dem bär både spår av tidigare bränder, så kallade brandljud (barkskada med sot vid stambasen) och spår efter stämpelyxa, skogvaktarens sätt att bestämma att träden skulle avverkas. Som tur var beslutade skogshuggarna annorlunda när de kom fram till träden och de står alltså fortfarande kvar än idag.

I övrrigt består skogen av mycket gammal och långsamt växande granskog med ett viss lövinslag. Några partier utgörs av yngre skog men skogsskötsel har de varit befriade ifrån och innehåller stor andel självgallrad och död ved.

Det är svårt att besöka området då du kommer med bil. En liten P-ficka finns utmed vägen. Annars går det bra att stå borta på parkeringen till Kottebo naturreservat eller i vägkröken ute vid sjön.

 

Mörkvikens naturreservat. Foto: Mikael Hagström

Mer information:
Beslutsdokument
Regler för allmänheten
Skötselplan

 

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.