Pålsbo naturreservat

Slåtter i Pålsbo äng 2009.
Pålsbo utgörs av ett äldre odlingslandskap som ligger i en sluttning ner mot Åsboån. Här kan du njuta av en ovanligt artrik äng och en hagmark med högvuxna björkar. I sydost ligger Tuddebokällan som skalden Atterbom, född i Pålsbo, skrivit om.

Under våren och sommaren, innan slåttergillet genomförts i ängen, kan du njuta av gullvivor, Jungfru Marie nycklar, smörbollar, darrgräs och många andra ängsväxter. Stora karakteristiskt strutformade hasselbuskar växer på ängen. Här och var står ekar och lindar.

Förr i tiden var ängen bondens viktigaste fodermark. Här hämtades vinterfoder i form av hö och löv åt husdjuren genom slåtter och hamling. I dag finns bara ett fåtal slåtterängar kvar i Sverige.  Pålsbo är en av dem.

Vid Pålsbo finns också en vacker hagmark med grova, högvuxna björkar och en rik flora. I och omkring björkhagen ligger några mindre åkrar.

Vid Tuddebokällan, i Pålsbo ängars sydöstra hörn, finns en minnessten över nationalskalden Per Daniel Amadeus Atterbom som var född i Pålsbo. Atterbom har också gett namn åt den kraftiga ek som står på Åsboåns östra sida.

Darrgräs trivs i Pålsbo.

 

 

Mer information:
Foton
Regler för allmänheten
Beslutsdokument
Bevarandeplan Natura 2000
Skötselplan

Vykort över Pålsbo äng 

 

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.

 Content Editor

Brittisk flagga med länk till Pålsbo på engelska.

 

Vägvisning, kartor och fakta

Pålsbo pdf (1,2 Mb).