Vindöekarna naturminne

"Vindöekarna" har höga naturvärden. Foto: Henry Stahre
"Vindöekarna" har högsta naturvärde. De är både stora och gamla.

Objektet består av nio träd vid Vindö egendom. Det största har en omkrets på drygt sju meter.

Objektet som helhet bedöms ha högsta naturvärde. Ekarna är iögonenfallande och åldersstigna.

Flera av dem har stamhåligheter och det finns mycket död ved. Detta ger goda förutsättningar för ett rikt insektsliv.

Sex signalarter av lavar hittades. Tre av dem är hotade. Dessa är brun nållav, svartprickig grafittilav och ekspiklav.  

Naturminnen står ofta på privat mark och är därför inte lämpliga att besöka. Därför saknas information och besöksanläggningar.