Trolltallen naturminne

"Trolltallen" har ett estetiskt värde. Foto: Henry Stahre.
"Trolltallen" har naturvärden. Den har också ett estetiskt värde.

"Trolltallen" står mitt i en trevägskors av en grusväg vid Åkerbo häradsallmänning. 150 meter längre norrut finns en offerkälla kallad Trollkällan.

Tallen har en omkrets på närmare tre meter och är förmodligen mycket gammal. 

Trädet har naturvärden genom att det finns boplatser för fåglar. Tallen har också ett estetiskt värde genom att den är mycket stor och iögonfallande. Den har också ett kulturhistoriskt värde.