Tegelbrukstallen naturminne

"Tegelbrukstallen" har höga naturvärden. Foto: Henry Stahre
"Tegelbrukstallen" har fallit. Den har höga värden för djurlivet.

Tallen vid Boda har naturvärden eftersom den blottade veden ger förutsättningar för ett rikt insektsliv.

Trädet är också historiskt intressant. Det sägs att folk kom till tallen förr för att be om bot vid sjukdom. Man grävde också lera till tegelbruket i närheten.