Sundön naturminne

"Sundön" är en liten holme. Foto: Henry Stahre
"Sundön" har ett mycket högt naturvärde. Där växer en lundartad flora.

"Sundön" är en liten ö med en storlek på cirka 40 x 50 meter. Holmen är cirka fyra meter hög.

Ön har ett stort naturvärde. Floran är lundartad och mycket artrik. På ön växer arter som smånunneört och ormbär.