Stora tallen naturminne

Den stora tallen är viktig för olika organismer. Foto: Henry Stahre
Stora tallen i Kattala har ett högt naturvärde. Den multnande tallen kommer att vara viktig för lav- och insektsarter.

Stora tallen har fallit omkull. Det som var brösthöjd har en omkrets på cirka tre meter.

Grenarna är mycket krokiga och vridna. Det är en väldigt liten rot som har kommit upp med rotvältan.

Den multnande tallen kommer under många år att vara betydelsefull för många lav- och insektsarter. Därför har den ett högt naturvärde.