Stora eken naturminne

"Stora eken" har stora naturvärden. Foto: Henry Stahre
"Stora eken" har ett högt naturvärde. Det beror bland annat på att det finns mycket död ved.

"Stora eken" står öppet i ett vägkors vid vägen mellan Björsäter och Örtomta.  

Trädet har ett stort naturvärde. Det beror exempelvis på att det finns mycket död ved som ger goda förutsättningar för ett rikt insektsliv.

På trädet växer tre signalarter av lavar som bidrar till det höga naturvärdet. Det finns också en stamhålighet.