Stjärnorpseken naturminne

"Stjärnorpseken" har höga naturvärden. Foto: Henry Stahre.
"Stjärnorpseken" har högsta naturvärde. På stammen växer flera lavarter som indikerar höga värden.

Totalt finns fem signalarter av lavar, varav två är med på hotlistan. Det är svartprickig grafittilav och brun nållav. 

Död ved och boplats för fåglar bidrar också till det höga naturvärdet.

Eken har en omkrets på 7,5 meter. Det finns döda grenar och en stor stamhålighet. Trädet står cirka en meter från vägbanan vid Stjärnorp.