Solltorpsgrottan naturminne

Grottan har en trång öppning. Foto: Henry Stahre
"Solltorpsgrottan" är ett bra utflyktsmål. Grottan bildades troligen genom jordbävningar.

"Solltorpsgrottan" är spännande att besöka. Grottan är en spricka som går rakt ner cirka tre meter. Hålet har formen av en liksidig triangel med sidan cirka 50 centimeter.

Därnere viker grottan av in i berget åt norr. Därinne ska grottan vidgas så att man kan stå rak. Man behöver ett rep för att ta sig upp igen. 

Grottan är geologiskt värdefull. Den bildades troligen genom jordbävningar kort efter att inlandsisen hade försvunnit. 

Grottan var känd redan 1907 då stadsgeolog Fredrik Sevonius undersökte den. På vägen ut bar det sig inte bättre än att den korpulente stadsgeologen fastnade i den trånga öppningen och fick dras upp med en oxhudsrem.