Skeppsgårdens tallar naturminne

"Skeppsgårdens tallar" är värdefulla för fågellivet. Foto: Henry Stahre
"Skeppsgårdens tallar" har ett naturvärde eftersom de innehåller boplatser för fåglar.

Vid en inventering hittades 21 tallar, varav en var död. Den döda tallens ved ger förutsättningar för ett rikt insektsliv.

Tallarna har också ett naturvärde eftersom de innehåller hål som ger boplatser för fåglar. 

I dag är träden i varierande skick. Grenar faller ner.

Naturminnen står ofta på privat mark och lämpar sig inte för besök. De saknar därför information och besöksanläggningar.