Sjökullaeken naturminne

"Sjökullaeken" utgör en fristad. Foto: Henry Stahre
"Sjökullaeken" har en omkrets på drygt fyra meter. Den utgör en fristad för olika organismer.

"Sjökullaeken" står nära sjön Trehörningen och skulle kunna utgöra ett fint inslag i landskapsbilden. Men eken står nära en tät granplantering.

Eken utgör ett avbrott i en monoton miljö och fungerar som en fristad för arter som är beroende av ek och död ved.