Rogslösa prästgårdsek naturminne

Prästgårdseken är både vacker och iögonenfallande. Foto: Henry Stahre
"Rogslösa prästgårdsek" har både estetiska värden och naturvärden.

Eken står mitt på gårdsplanen vid Rogslösa prästgård. Trädet har en omkrets på närmare fem meter och är både mycket vackert och iögonenfallande.

På trädet växer brun nållav, som är en hotad lavart. Det visar att eken har ett högt naturvärde.   

Naturminnen står ofta på privat mark och lämpar sig inte för besök. Därför saknas information och besöksanläggningar.