Regnaholm äppelträd naturminne

Äppelträdet i Regnaholm har främst ett kulturhistoriskt värde. Det kan ha gett upphov till en egen äppelsort.

Äppelträdet är en mycket oansenlig buske. Huvudstammen är sedan länge avsågad, men det finns två livskraftiga sidogrenar. 

Äppelträdet står intill en husvägg. Enligt uppgift är trädet moderträd till äppelsorten Gyllenkroksastrakan.  

Naturminnen står ofta på privat mark och är därför inte lämpliga som besöksmål. Därför saknas information och besöksanläggningar på platsen.