Quisbergs allé naturminne

Allén innehåller ungefär 180 lindar. Foto: Henry Stahre.
Quisbergs allé har höga naturvärden. Den utgör också ett avbrott i det öppna landskapet.

Quisbergs allé är en cirka 600 meter lång lindallé. Det finns ungefär 180 träd i den.

Allén går mellan Quisbergs egendom och vägen mellan Vadstena-Skänninge.

Lindarna är friska. I flera av träden finns hål som fungerar som boplatser för fåglar. Till de höga naturvärdena bidrar också den rika lavfloran. Allén kan också vara en fristad för insekter och fåglar i det öppna landskapet.