Norlingtallen naturminne

Norlingtalen är jättelik. Foto: Hnery Stahre.
"Norlingtallen" är både vacker och imponerande. Den har en omkrets på mer än tre meter.

"Norlingtallen" är ett jättelikt träd. Omkretsen är betydligt över tre meter.

Trädet är iögonfallande och står intill en liten grusväg vid Mauritzholm.

"Norlingtallen" har ett högt estetiskt värde eftersom den är både imponerande och vacker. Däremot har den inga speciella naturvärden.