Munkeboeken naturminne

Munkeboeken är troligen en vanlig skogsek. Foto: Henry Stahre.
Hängeken i Munkebo är troligen en vanlig skogsek som råkat få ett speciellt utseende.

"Munkeboeken" blev naturminne redan 1913 eftersom den var en variant av ek som kallas hängek. Men troligen är det en vanlig skogsek med ett speciellt utseende.

Trädet har för närvarande inga speciella naturvärden och eken är heller inte stor.