Moeken naturminne

"Moeken" har höga naturvärden. Foto: Henry Stahre.
"Moeken" har fallit omkull. Men den har trots det höga naturvärden. 

Från naturvårdssynpunkt är eken väldigt värdefull eftersom den innehåller mycket död ved som ger förutsättningar för ett rikt insektsliv bland annat.

Dessutom är lavfloran rik med en hotad art (brun nållav) och två signalarter (gulpudrad spiklav och flarnlav).