Mjölbyeken naturminne

"Mjölbyeken" står mitt inne i stan. Foto: Henry Stahre.
"Mjölbyeken" har ett högt naturvärde. Trädet har också ett vackert läge.

Ekens höga naturvärde kommer sig av att det växer en signalart av lavar på trädet. Den heter flarnlav. 

Trädet står öppet på en kulle inne i Mjölby. Eken växer vid Prästgårdsliden. Den står synligt och har ett vackert läge.