Mariebergseken naturminne

"Mariebergseken växer tio meter från Vättern. Foto: Henry Stahre.
"Mariebergseken" har ett vackert läge nära Mariebergsudden i Motala.

Eken står relativt centralt i Motala. Den växer tio meter från Vättern vid en vältrampad stig.

"Mariebergseken" har en omkrets på drygt 4,5 meter. Troligen är större delen av kronan död. 

Eken har naturvärden. Förekomsten av död ved ger förutsättningar för ett rikt insektsliv.