Likeken naturminne

"Likeken" står intill den gamla vägen mellan Österbymo och Tranås. Foto: Henry Stahre
"Likeken" har högsta naturvärde. Det beror bland annat på att den hyser flera signalarter.

"Likeken" är en gammal, knotig ek med en omkrets på 8,5 meter. Den står utmed den gamla vägen mellan Österbymo och Tranås.

Eken har fått sitt namn av traditionen att liktågen stannade här för att vila och invänta klockringningen, innan man fortsatte nedför backen till kyrkan i Sund.

Eken har i dag ett väldigt högt naturvärde. Det växer fem lavarter på den som alla signalerar om höga värden. Två av dem, brun nållav och svartprickig grafittilav" är hotade. Oxtungssvamp växer på stammen och den är också en signalart.

Förekomsten av mycket död ved, boplats för fåglar och en stamhålighet bidrar också till det höga naturvärdet.