Lerbogatallarna naturminnen

Den här tallen har ett estetiskt värde. Foto: Henry Stahre.
"Lerbogatallarna" blev naturminnen 1946. Båda träden är livskraftiga.

Två naturminnesskyddade tallar som båda står i närheten av Lerboga.

Träden har inga speciella naturvärden. Men den ena tallen har ett estetiskt värde eftersom den är vacker och har ovanlig form.

Naturminnen står ofta på privat mark och är därför inte lämpliga för besök. Därför saknas information och besöksanläggningar.