Lerbogalinden naturminne

"Lerbogalinden" blev naturminne 1946. Foto: Henry Stahre.
"Lerbogalinden" blev naturminne 1946. Den står inväxt i skog.
Linden har inga speciella naturvärden, men ökar artrikedomen i området. Trädet står inväxt bland granar i skog.