Lerbogaekarna naturminnen

De här ekarna har höga naturvärden. Foto: Henry Stahre
"Lerbogaekarna" förklarades som naturminnen 1946. De flesta av de sju ekarna har höga naturvärden.

Fyra naturminnen som tillsammans är sju ekar i området kring Lerboga. Ekarna står i dag inväxta i skog eller i ohävdade betesmarker.  

På flera av träden växer brun nållav som är en hotad lavart. Det bidrar till de höga naturvärdena.

En av ekarna utsågs till naturminne eftersom den har ett intressant växtsätt. Två ekar har vuxit ihop till en.

Naturminnen står ofta på privat mark och är därför inte lämpliga som besöksmål. Därför saknas information och besöksanläggningar på platsen.