Lagnebrunnaeken naturminne

"Lagnebrunnaeken är den största eken som är naturminne i länet. Foto: Henry Stahre
"Lagnebrunnaeken" är den största eken som är naturminne i Östergötland. Eken har mycket höga naturvärden.

Eken har en mycket kraftig stam, omkretsen är drygt nio meter. Det gör den till den största eken som är naturminne i länet. 

"Lagnebrunnaeken" har mycket stora naturvärden. Den hyser sex signalarter av lavar, varav två är hotade. Det är brun nållav och svartprickig grafittilav.

Trädet har mycket död ved, en stamhålighet och boplatser för fåglar. Det bidrar också till det höga naturvärdet.