Kattalaeken naturminne

"Kattalaeken" har ett mycket högt naturvärde. Foto: Henry Stahre
"Kattalaeken" har ett mycket högt naturvärde. På stammen växer tre hotade lavarter.

"Kattalaeken" växer i Regna socken. Trädet har en omkrets på drygt sex meter. Eken är mycket ärrig, knotig och mossig.

Den är medfaren men har ett mycket högt naturvärde. Här finns boplatser för fåglar och död ved. På stammen växer brun nållav, svartprickig grafittilav och rödbrun blekspik, som alla tre är hotade lavarter.

Naturminnen står ofta på privat mark och är inte lämpliga som besöksmål. Det finns därför ingen information eller besöksanläggningar på platsen.