Hörstorpseken naturminne

"Hörstorpseken" är imponerande. Foto: Henry Stahre
"Hörstorpseken" är väldigt stor och imponerande. Den har också höga naturvärden.

Eken står ensam på en äng intill en gammal väg och ladugård. Trädet syns på långt håll. Eken är imponerade stor.

Förutom det estetiska värdet har den också höga naturvärden. På trädet växer grå nållav som signalerar höga värden. Tillgången på död ved ger förutsättningar för ett rikt insektsliv. Nästan hela kronan är död.