Herrestad prästgårdsek naturminne

Eken har mycket höga naturvärden. Foto: Henry Stahre
"Herrestad prästgårdek" har mycket höga naturvärden. Den är också väldigt vacker.

Eken är mycket stor och iögonenfallande. Omkretsen är fem meter och det finns döda grenar i kronan. 

Trädet har både estetiska värden och mycket höga naturvärden. Det finns tre lavarter som indikerar höga naturvärden. Två av dem, brun nållav och svartprickig grafittilav, är också hotade.   

Naturminnen står ofta på privat mark och är inte lämpliga att besöka. Därför saknas information och besöksanläggningar.