Herrborumtallen naturminne

"Herrborumtallen" har en omkrets på cirka tre meter. Foto: Henry Stahre.
"Herrborumtallen" utgör ett avbrott i en enahanda miljö och kan också fungera som en fristad.

Tallen finns sydväst om Arentorpsviken och trädet har en omkrets på cirka tre meter. Tidigare har fiskgjuse häckat i trädet.

Men tallen har fortfarande naturvärden. Den utgör ett avbrott i en monoton miljö. Trädet kan också utgöra en fristad för arter som är beroende av gamla, stora träd.