Håkanstorpasken naturminne

"Håkanstorpasken" har en framträdande plats i landskapet. Foto: Henry Stahre
"Håkanstorpasken" är stor och imponerande. Den har en omkrets på mer än fyra meter.

"Håkanstorpasken" fridlystes som naturminne 1936. Den har en framträdande plats i landskapet.

Asken har en rik lavflora med många olika arter. Den har ett högt naturvärde. Trädet är också vackert.