Grevens ek naturminne

"Grevens ek" ha rett estetiskt värde. Foto: Henry Stahre
"Grevens ek" är väldigt stor. Den har ett ovanligt utseende och syns på långt håll.

"Grevens ek" är en ek med fyra ihopvuxna stammar. Den har en omkrets på totalt drygt sex meter.

Trädet står öppet precis intill en grusväg.

Eken har höga naturvärden. Det finns död ved som ger förutsättningar för ett rikt insektsliv. På trädet växer Calicium salicinum och klotterlav som båda signalerar höga värden. Trädet har också ett estetiskt värde.